Logo

Träd- & sektionsfällning

Träd och sektionsfällning

Våra arborister är specialutbildade för att kunna ta ned träd som står illa till och träd som betecknas som farliga. När det inte finns plats att fälla ett träd från marken, måste det istället sektionsfällas.

Det vanligaste sättet att utföra sektionsfällning på är att klättra upp i trädet och fälla det bit för bit. Om det finns byggnader, planteringar eller annat ömtåligt under trädet måste varje del firas ner, men oftast räcker det att bara såga ned det i små bitar åt gången. När vi sektionsfäller kapas först grenarna och läggs i en hög på marken och sedan fälls stamdelarna på högen. På så sätt skyddar grenar och ris marken när de tunga stamdelarna landar. Om trädet inte kan fällas från marken, men också är farligt att klättra i, använder vi istället skylift.

Vid fällning väljer vi alltid den teknik som är säkrast och smidigast för den specifika plats där trädet står under rådande väderlek.

Uppkapning

Om vi sektionsfäller kan längderna på stamdelarna variera en hel del, eftersom fokus ligger på att bitarna ska vara säkra att hantera. Generellt kapar vi dock upp stammarna i ca tremeterslängder. Om du vill ha stammen uppkapad i särskilda längder, t ex färdiga för vedklyven, kan vi även hjälpa dig med det.