Logo
Arborist högt upp i träd

Kostnad

Varje träd och växtplats är unik och därför lämnar vi offert först efter att vi sett trädet och gjort en bedömning på plats. I enstaka fall kan offert ges efter att vi sett foton.

Vi lämnar alltid skriftliga offerter med fast pris och inga kostnader tillkommer.

Vi sätter ett fast pris per önskat arbete för att du ska veta vad du betalar oavsett väder, vind och andra saker som påverkar arbete utomhus.

Du förbinder dig inte till något genom att vi ger en offert.

Från 1 augusti 2016 gäller att du får göra rutavdrag för trädfällning, trädbeskärning, stubbfräsning och flisning. Däremot inte för bortforsling av träddelar från tomten, eller för konsulterande tjänster som till exempel inventeringar och besiktningar.

Vill du göra rutavdrag bör du först kontrollera hur mycket avdrag du får göra. Information hittar du på Skatteverkets webbsida. Vi gör avdraget vid fakturering. Om skatteverket inte betalar ut ersättning för det avdragna beloppet kräver vi återstående summa av dig.

Läs mer om rutavdrag hos Skatteverket.

I samband med att du kontaktar oss ställer vi lite frågor för att få en bättre bild av vad du behöver hjälp med eller vad du funderar över gällande dina träd. Är du säker på att du t ex vill fälla ett träd eller fräsa en stubbe, kanske vi ber dig ta några foton och skicka till oss, men oftast kommer vi ut och tittar på plats. Vi inkommer med offert inom ett par dagar efter att vi varit hos dig. Arbetets olika delar är separat specificerade i offerten. Efter att ha tänkt igenom vilka delar av offerten du vill att vi utför svarar du oss via mail eller telefon.

Förutom kostnaden för arbetet står där att du som beställare ansvarar för att aktuella träd står inom tomtgräns och inte kräver särskilt marklov eller annat tillstånd för att få fällas. Det står också att du som beställare ansvarar för att markägaren, om annan än beställaren, gett tillstånd för önskade trädåtgärder.

Det står också att om du som beställare i efterhand är betalningsskyldig för given skattereduktion om du inte varit berättigad till den. Offerten är också en försäkring på att vi utför arbetet enligt vår överenskommelse och att vi tar ansvar för att arbetet utförs på ett professionellt sätt, enligt arbetsmiljöverkets regler och att vi följer de säkerhetsföreskrifter som finns. I offerten framgår också att vi har försäkringar som täcker eventuella skador orsakade av oss under arbetets gång.

Kom ihåg!

Som privatperson har du rätt till rutavdrag för flertalet av de tjänster vi utför.