Logo
Arborist i träd framför kyrka

För företag

Företag, bostadsrättsföreningar eller andra med ansvar för ett större trädbestånd kan vara trygga med oss. Vi är ett fullserviceföretag som med vår breda kompetens kan erbjuda allt – besiktning och riskbedömning, beskäring, fällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi erbjuder även inventering och ekonomisk värdering av era träd.

Det finns regler att följa gällande trädfällning och beskärningar. Beroende på trädart, växtplats och trädets ålder krävs ibland tillstånd från kommun och länsstyrelse innan arbete utförs och det är alltid markägarens ansvar att ansökningar till olika instanser görs. Här kan vi guida er rätt.
 
Självklart ser vi till att eventuell Trafikanordningsplaner söks och följs vid arbete i stadsmiljö. Vi har stor vana av arbete i närhet av trafik, bostäder och människors promenadvägar och säkerheten är självklart helt avgörande för hur och när arbete utförs.
 
Vi ger fasta offerter för alla arbetsinsatser, men skräddarsyr ofta överenskommelser utifrån kundens behov och önskningar. För er som har många fullvuxna träd, kanske på flera platser, passar det möjligen bättre att först komma överens om en prioriteringsordning, en budget och att vi sedan arbetar på löpande timmar.
Ekonomisk värdering av träd är något som är användbart vid till exempel skydd av träd vid byggnation, skadeståndskrav vid olovlig trädfällning eller för att påvisa trädens värden för politiker och allmänhet.
 
Det är väldigt användbart att ha en färdig värdering av sitt trädbestånd, inte minst när entreprenörer skall utföra arbeten i närheten av träden. Finns det en färdig värdering är det lätt att fastställa ett vitesbelopp i de fall träden skadas. Det brukar generellt också leda till en större respekt för träden och att större försiktighet vidtas i arbetet nära träden. Vi använder Alnarpsmodellen 2.2 vid värderingsarbetet.