Logo

Personal

Hos oss arbetar arborister med flerårig utbildning, ETW-certifiering, VETcert och lång yrkeserfarenhet av trädvård och trädfällning. Alla arbeten utförs av personal med relevant kompetens för det specifika uppdraget och i enlighet med branschorganisationernas rekommendationer och Svensk Standard för Trädvård (SIS 990001-1:2020).