Logo

Bortforsling

Bortforsling

När ett träd fällts måste det tas om hand på ett eller annat sätt. Kanske vill du eller någon du känner använda det som ved att elda med, eller kanske vill du lägga flis i rabattgångar? Kanske har du själv tillgång till en plats där du får lägga ris och grenar?

Om du behöver hjälp så kan vi ordna bortforsling av stamdelar, stockar, grenar, ris och flis. Om trädet fällts långt från vägen förflyttar vi det till lämplig plats för bortforsling med hjälp av vår Avant. Många gånger drar vi ris och grenar till vår flismaskin och flisar det, för att på så sätt underlätta bortforslingen. Om du vill kan vi flisa ris och grenar och lämna fliset hos dig.

Kostnaden för det arbete som sker på din tomt, dvs förflyttning och eventuell flisning, har du rätt att få rutavdrag för. Däremot får du inte rutavdrag för själva transporten från din tomt till tippning.