Logo

Stubbfräsning

Stubbfräsning

Vid stubbfräsning fräser en tandförsedd snurrande skiva bort stubben flisa för flisa. Vi fräser ner till ett djup av 10-15 cm.

Olika trädslag är olika hårda och tar därför olika lång tid att fräsa. Stenläggningar och rabattkanter kan göra det problematiskt att fräsa och likaså kan trappor och kraftiga lutningar vara hinder som begränsar framkomligheten.

Hålet som blir bör fyllas ut med jord före plantering av t.ex. gräs. Fliset kan du med fördel lägga i komposten eller sprida i trädgården som markförbättrare eller lägga i gångar mellan odlingar. Om du hellre vill bli av med fliset kan vi ordna med bortforsling.