Logo

Inventering & trädvårdsplan

Arborist bil med logga

Det finns mycket du själv kan göra för dina träd och att låta en arborist inventera ett trädbestånd ger faktisk kunskap om träden och en bild av hur dina träd mår. En inventering kan ligga till grund för en trädvårdsplan eller för de åtgärder som bör tas om du t ex har riskträd eller skyddsvärda träd på din mark. Vi använder oss av Standard för trädinventering i urban miljö 3.0 i vårt arbete.

Det finns mycket du själv kan göra för dina träd. Det viktiga är att ha en genomtänkt plan. Det är också du som markägare som har ansvar att se till att dina träd är säkra för omgivningen och att de människor som passerar under träden inte får fallande grenar på sig. Det är bra att ibland se upp i sina träd!

Inventering är en systematisk genomgång och dokumentation av trädbeståndet inom ett avgränsat område. Syftet med en inventering kan variera stort och därför också vilka parametrar arboristen använder vid inventeringen. Grunden är vi märker ut ert trädbestånd på en karta, ger varje träd ett nummer och dokumenterar art, ålder, storlek, mående, skador och form. 
 
Ni som har många träd, kanske i en bostadsrättsförening eller liknande, bör se till att göra en trädinventering. Det är på många sätt bra för er att veta exakt vad ni har för träd eftersom de är er egendom men också ert ansvar. Ni får ett protokoll som ni kan uppdatera om något förändras i ert trädbestånd. 
 
Vi ger fast offert för inventering. För denna typ av konsulterande tjänst får inte rut-avdrag göras.
En trädvårdsplan inleds med en inventering av befintligt trädbestånd enligt ovan men följs av beskrivning av hur den fortsatta skötseln bör se ut. Därefter kommer en del som visar inbördes prioriteringsordning och tidsram för åtgärderna.
 
Vi hjälper dig också se vad som bör göras för att träden ska må bra länge och växa så som du önskar. Står några träd för tätt? Vilken typ av beskärning bör göras och när? Ett träd i urbana miljöer måste hållas efter så att det förblir säkert för de människor som vistas i dess närhet. Ibland räcker det att ta bort torra grenar men ibland måste trädet fällas och ett nytt planteras. Ni får ett protokoll med en skötselplan som ni kan uppdatera om något förändras i ert trädbestånd. Vi ger fast offert för trädvårdsplaner. För denna typ av konsulterande tjänst får inte rut-avdrag göras.
 
I de fall nyplanteringar skall göras, bör en trädvårdsplan upprättas redan i planeringsstadiet. Det gäller att välja rätt träd för platsen och ändamålet. I trädvårdsplanen skall för varje träd, noga beskrivas vilken typ av trädskydd som ska användas, när uppbindningen skall tas bort, hur ofta trädet skall kontrolleras, vattnas, gödslas osv. Planen för uppbyggnadsbeskärningen skall vara noggrann, särskilt för t.ex. gatuträd som måste uppstammas i god tid för att i framtiden ge plats för höga fordon. Med en plan för beskärning kan även kronorna på storväxande träd hållas i acceptabel storlek.
 
Har du behov av denna här typen av trädvårdsplan så hör av dig, så utformar vi en offert tillsammans med någon av våra samarbetspartners som arbetar med nyplanteringar. För denna typ av konsulterande tjänst får inte rut-avdrag göras.