Logo

Referenser

Vi är stolta över att utföra trädvård på en stor mängd kyrkogårdar runt om i Örebro och Västmanlands län.

Några av de som återkommande anlitar oss är Örebro och Arboga kyrkogårdsförvaltningar, Svenska kyrkan i Kumla och i Kungsör samt Hovsta pastorat.

Arborist arbetar vid kyrka

Vi har anlitat Avancerad Trädfällning under många år för att sköta våra fina lindar. Vi ser en fördel i att ha samma företag som ser efter träden under lång tid och är mycket nöjda med både det snabba och smidiga utförandet och det alltid trevliga bemötandet! 

Josefin Bäck

Brf Svenska Folkbyggen i Örebro

2017 hjälpte Avancerad Trädfällning i Nora AB oss på Arboga kyrkogårdsförvaltning att göra en trädinventering på våra 7 kyrkogårdar och begravningsplatser samt kyrkparker och församlingshem. Detta har legat till grund för vår trädvårdsplan sedan dess och har varit en ovärderlig hjälp i vårt arbete!
 
Vi har fått hjälp med planerade trädvårdsåtgärder, men även många akuta, vilket jag uppskattar stort! Avancerad Trädfällning i Nora AB har i vårt samarbete alltid bemött mig på ett trevligt och professionellt sätt och utför arbeten med ett bra och hållbart resultat.
 
Jag ser fram emot ett fortsatt givande samarbete i trädens tjänst! 

Thomas Sjöman

Kyrkogårdsmästare, Arboga kyrkogårdsförvaltning

Sedan 2012 är Avancerad Trädfällning vår ramavtalsetta och hjälper oss med vår trädvård. Vi har idag ett trädbestånd på ca 5 500 träd och vi tar hjälp vid svåra fällningar, vård av träd i kulturmiljöer, beskärningar där arborister behövs, vitalitetsbedömningar, ekonomiska beräkningar, rådgivning, fräsning av stubbar, bortforsling och leverans av balanslek i form av naturmaterial med mera.

Avancerad Trädfällning är lösningsorienterade och vill att arbetet ska utföras på bästa sätt för oss som kund. Som trädansvarig på Futurum är mitt förtroende för företaget stort och grundar sig i ett mångårigt samarbete. Jag upplever ett ärligt, trevligt och professionellt bemötande där Futurums intressen, ekonomi och trädens långsiktiga vitalitet alltid finns i fokus. Detta ger en trygghet för mig som beställare.

Victoria Stensson

Träd- och grönyteansvarig, Futurum Fastigheter i Örebro AB

Arborister arbetar på kyrkogård
Bortforsling
Kapade stubbar
Arborist