Logo

Kontakt

    Ta reda på att de aktuella träden står inom din tomtgräns. Det kan också vara bra att prata med kommunen innan du fäller träd på din tomt, då det i vissa fall står angivet i detaljplanen att träd inte får fällas utan särskilt marklov. Har du strandtomt måste du tänka på att det generella strandskyddet är minst 100 m från både sjö och vattendrag. Det är alltid bäst att kontrollera med kommunen innan du låter fälla träd vid vatten.

    Det är markägarens ansvar att ta reda på om det föreligger hinder för fällning och man kan bli dömd till vite om man låter fälla träd utan lov, där sådant krävs.

    Arborist beskär träd